3ปัจจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกน้อย

3ปัจจัยเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกน้อย

หาข้อมูลโรงเรียนจากไหนให้ลูดี

อินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะได้ข้อมูล เบื้องต้นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร และมีแนวทางการสอนแบบไหนรวมทั้งเว็บ บอร์ดต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก.เสริมความมั่นใจด้วยการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์จริง ครอบครัวที่เรารู้จักคุ้นเคย ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ถือเป็นแหล่งข้อมูลทรงคุณค่า แต่ก่อนจะเชื่อ เราต้องสำรวจทัศนคติให้ถ้วนถี่ก่อนว่า “โรงเรียนดีๆ” ในความหมายของคุณพ่อคุณแม่ตรงกับผู้ที่สอบถามหรือไม่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย

1.หลักสูตรการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากเห็นลูกของตนเองมีความสุขในการเรียน  ในกรณีโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่จะจัดการศึกษาเหมือนกัน โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตร บูรณาการเข้ากับกิจกรรมหกกิจกรรม แต่สำหรับโรงเรียนเอกชน บางโรงเรียนจะจัดการศึกษาเช่นเดียวกับรัฐบาล แต่ก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นการศึกษาทางเลือกที่เลือกใช้แนวการจัดการศึกษาแบบอื่นอย่างวอลดอร์ฟ หรือมอนเตสเซอรี่ ซึ่งเรื่องนี้ผู้ปกครองควรต้องศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ที่มี แล้วสอบถามกับทางโรงเรียนว่าใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบไหน เพื่อจะได้เลือกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของลูกของคุณ

2.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

แน่นอนหนึ่งในค่าใช้จ่ายก็คือ ค่าเทอม แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษาให้ละเอียดว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญอีกหรือเปล่า เพราะหลายๆครั้งโรงเรียนจะเลี่ยงการเก็บค่าเทอมที่สูง โดยเก็บเป็นค่าอื่นๆ เช่น ค่าการใช้คอมพิวเตอร์ ค่ากิจกรรมพิเศษ หรือแม้กระทั้งค่าแรกเข้า ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะขอเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด และอาจจะต้องถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินของสิ้นเปลืองที่ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ เช่น สมุดของโรงเรียน กระเป๋า เครื่องแบบ บัตรนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี หรือ อนุกาชาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มารับเด็กได้ตอนเย็นๆ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวรถยนต์รับส่งนักเรียน ทั้งหมดนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับ ลูกๆของท่าน หรือยังช่วยในการวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้การส่งลูกๆไปเรียนโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังเพราะการที่ต้องหยุดหรือย้ายโรงเรียนจะมีปัญหาที่       ยุ่งยากต่างๆ ตามมา

3.สภาพแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลที่ดี จะต้องมีสัดส่วนของสิ่งปลูกสร้างและสวนธรรมชาติที่สอดคล้องกัน เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า เด็กอนุบาลจำเป็นต้องได้มีโอกาสสัมผัสดีหรือได้กลิ่นออกซิเจนจากต้นไม้ธรรมชาติมากกว่าการได้เรียนรู้แต่ในห้องแอร์นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลควรมีคือสนามเด็กเล่นที่ แข็งแรง ปลอดภัยต่อเด็กด้วย และถึงแม้ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีสวนที่น่ารื่นรมย์หรือสนามเด็กเล่นที่ดีเยี่ยม แต่ก็ใช่ว่าสิ่งนั้นเด็กจะมีโอกาสได้ใช้ ดังนั้นเราควรมาสำรวจหรือสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยว่า มีการให้เด็กได้เรียนรู้กลางแจ้งบางหรือไม่ หรือสิ่งเหล่านั้นแค่ไปเครื่องประดับเฉยๆ

Post a Comment