พรหนึ่งข้อกับมือทองคำตลอดชีวิต

พรหนึ่งข้อกับมือทองคำตลอดชีวิต

พรหนึ่งข้อกับมือทองคำตลอดชีวิต

สามีภรรยาคู่หนึ่งรักกันมาก

อยู่มาวันหนึ่งสามีได้พรมาหนึ่งข้อ

ทำให้เขาสามารถจับสิ่งของทุกอย่างกลายเป็นทองคำได้

และพรข้อนี้เองก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล

Post a Comment