เพลงten in the bed

เพลงten in the bed

เนื้อเพลง ten in the bed (สิบในเตียง)

เด็กสิบคนนอนบนเตียงและมีเสียงตะโกนมา

กลิ้งไปหน่อยกลิ้งไปหน่อย กลิ้งไปหน่อย

เด็กสิบคนกลิ้งบนเตียงตกจากเตียงไปคนนึง เก้า

(ร้องวนไปลดจำนวนลง)

Post a Comment