เพลง Baa Baa Black Sheep & Finger Family

เพลง Baa Baa Black Sheep & Finger Family

เพลงเด็กอนุบาล เพลงเด็กเล็ก เพลงฟังสนุกๆจังหวะเด็กๆ

เนื้อเพลง Baa Baa Black Sheep

Baa Baa Black Sheep – The Playtime Gang
Baa baa black sheep have you any wool

Yes sir yes sir three bags full

One for the master one for the dame

And one for the little boy who lives down the lane

Baa baa black sheep have you any wool

Yes sir yes sir three bags full

One for the master one for the dame

And one for the little boy who lives down the lane

เนื้อเพลง Finger Family
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Post a Comment