เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่

เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่

เนื้อเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ โรงเรียนของเราน่าอยู่

คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคน ชอบมาโรงเรียน

ชอบมาชอบมาโรงเรียน ชอบมาชอบมาโรงเรียน

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคน ชอบมาโรงเรียน

ชอบมาชอบมาโรงเรียน ชอบมาชอบมาโรงเรียน

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน

พวกเราทุกคน ชอบมาโรงเรียน

ชอบมาชอบมาโรงเรียน ชอบมาชอบมาโรงเรียน.

Post a Comment