เพลง รถไฟจะไปโคราช

เพลง รถไฟจะไปโคราช

เนื้อเพลง

รถไฟจะไปโคราช รถไฟจะไปโคราช ตดดังป่าด ถึงราชบุรี

ตดอีกทีถึงบริษัท บริษัทป้ำๆ เป๋อๆ

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น

ป้ากะปู่ กู้อีจู้ ป้าไม่อยุ่ ปู่ไปเที่ยว

ป้ากะปู่ กู้อีจู้ ป้าไม่อยุ่ ปู่ไปเที่ยว


 

Post a Comment