เนื้อเพลงอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้

เนื้อเพลงอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้

 เนื้อเพลงเด็ก เพื่อ คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ ทุกท่านจะได้นำไปใช้เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ลูก

 เพลง ABCD for Kids

Song Lyric : ABCD for Kids
A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S and T U V
W and X Y Z
Now u heard my ABC.
Tell me what do you think of me?
All together sing with me.
Let us try our ABC.

เพลง If you are happy and you know it

Song Lyric : If you are happy and you know it

If you are happy and you know it, clap your hands.
If you are happy and you know it, clap your hands.
If you are happy and you know it. And you really want to show it.
If you are happy and you know it, clap your hands.

If you are happy and you know it, stomp you feet.
If you are happy and you know it, stomp you feet.
If you are happy and you know it. And you really want to show it.
If you are happy and you know it, stomp you feet.

If you are happy and you know it. nod you head.
If you are happy and you know it. nod you head.
If you are happy and you know it. And you really want to show it.
If you are happy and you know it. nod you head.

If you are happy and you know it, turn around.
If you are happy and you know it, turn around.
If you are happy and you know it. And you really want to show it.
If you are happy and you know it, turn around.

If you are happy and you know it, say we are.
If you are happy and you know it, say we are.
If you are happy and you know it. And you really want to show it.
If you are happy and you know it, say we are.

เพลง Eencey Weencey Spider

Song Lyric : Eencey Weencey Spider

Eencey Weencey spider
climbed up the water spout
down came the rain
and washed the spider out
out came the sun
and dried up all the rain
and the Eencey Weencey spider
climbed up the spout again

เพลง Rat-a-tat

Song Lyric : Rat-a-Tat

Rat-a-tat, Rat-a-tat
Who can it be?
Rat-a-tat, Rat-a-tat
Let’s go and see
Here is a postman
Knoing at the door
Have you any letter?
One, two three, four.

เพลง An ABC Song

Song Lyric :  An ABC Song
A B C D
E F G
H I J K
L M N
O P Q R
S T U V W
X Y Z – X Y Z

เพลง Mister Sun

Song Lyric : Mister Sun

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Please shine down on me

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Hiding behind a tree…

These little children are asking you
To please come out
So we can play with you

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Please shine down on me!

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Please shine down on me

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Hiding behind a tree…

These little children are asking you
To please come out
So we can play with you

Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun,
Please shine down on…
Please shine down on…
Please shine down on me!

เพลง The Green Grass Grew All Around

Song Lyric : The Green Grass Grew All Around

there was a hole (there was a hole)
in the middle of the ground (in the middle of the ground)
the prettiest hole (the prettiest hole)
that you ever did see (that you ever did see)
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around
and in this hole (and in this hole)
there was a tree (there was a tree)
the prettiest tree (the prettiest tree)
that you ever did see (that you ever did see)
and the tree in the hole
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around
and on this tree (and on this tree)
there was a branch (there was a branch)
the prettiest branch (the prettiest branch)
that you ever did see (that you ever did see)
and the branch on the tree
and the tree in the hole
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around
and on this branch (and on this branch)
there was a nest (there was a nest)
the prettiest nest (the prettiest nest)
that you ever did see (that you ever did see)
and the nest on the branch
and the branch on the tree
and the tree in the hole
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around
and in this nest (and in this nest)
there was an egg (there was an egg)
the prettiest egg (the prettiest egg)
that you ever did see (that you ever did see)
and the egg in the nest
and the nest on the branch
and the branch on the tree
and the tree in the hole
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around
and in this egg (and in this egg)
there was a bird (there was a bird)
the prettiest bird (the prettiest bird)
that you ever did see (that you ever did see)
and the bird in the egg
and the egg in the nest
and the nest on the branch
and the branch on the tree
and the tree in the hole
and the hole in the ground
and the green grass grows all around all around
and the green grass grows all around

Post a Comment