สอนลูกน้อยว่ายน้ำ

สอนลูกน้อยว่ายน้ำ

 

อร์มร่างกายก่อนลงเล่นน้ำกันเถอะ

มื่อลูกของคุณได้วอร์มร่างกายในน้ำเป็นครั้งแรก เขาอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายจากการที่ต้องขยับตัวเองตลอดเวลา ลองสอนให้เขาขยับขาและแขนให้ช้าลง ให้ลูกได้ลองเพิ่มและลดความเร็วในการขยับด้วยตัวของเขาเอง เมื่อเขาเริ่มขยับขาและแขนได้สบายขึ้น ลองให้เขาตีขาเร็ว ๆ ใต้น้ำ ให้ขยับสะโพกและขาตั้งแต่ช่วงเข่าลงไปเป็นรูปวงกลมไปด้วย ลองบอกให้ลูกใช้นิ้วโป้งเท้าวาดรูปวงกลมใต้น้ำดูสิ ให้ลองทำกับขาทีละข้างสลับกัน จากนั้นก็ให้ทำพร้อมกันทั้งสองขา วิธีนี้จะทำให้เขาได้วอร์มร่างกายในน้ำโดยไม่ต้องใช้มือเลย

วายน้ำแบบท่าหมา

ท่าหมาคือท่าที่ง่ายที่สุดและสามารถเรียนรู้ได้ไวเด็กฝึกว่ายน้ำส่วนใหญ่จะได้ท่านี้เองโดยธรรมชาติ ผู้ปกครองและครูฝึกควรดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ว่ายใต้น้ำ

การทำให้เขารู้สึกสบายเมื่ออยู่ในน้ำเป็นพื้นฐานแรกในการสอนให้ลูกวัยเตาะแตะว่ายน้ำ พวกเขาจะสามารถจุ่มหน้าลงในน้ำได้โดยไม่รู้สึกกลัว และเมื่อเขารู้สึกสบายมากขึ้น พวกเขาจะสามารถจุ่มทั้งศีรษะลงในน้ำได้เลย ลองให้ลูกคุณจุ่มศีรษะลงในน้ำโดยนับหนึ่งถึงสามดู ตะโกนดัง ๆ บอกให้เขากลั้นหายใจให้ได้ถึงสามวินาที พยายามกระตุ้นให้เขาลองทำให้สำเร็จ และเอ่ยปากชมเมื่อเขาทำได้ คุณสามารถฝึกให้เขากลั้นหายใจใต้น้ำได้โดยให้เขาเกาะขอบสระเอาไว้ เพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

Post a Comment