วิธีการใช้แพมเพิสกับลูกน้อย

วิธีการใช้แพมเพิสกับลูกน้อย

วิธีการใช้แพมเพิสกับลูกน้อย

สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนที่กินนมแม่จะถ่ายบ่อยวันละ 10 รอบขึ้น แนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ รองรับก่อนใส่แพมเพิส เพื่อการรองรับที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่าย และใส่แพมเพิสตอนกลางคืน หรือเลือกใช้แพมเพิสหรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบราคาประหยัดแทนการรองรับ ด้วยกระดาษทิชชู่       เวลาเปลี่ยนแพมเพิสสำหรับเด็กเล็กที่ถ่ายบ่อย ควรทำความสะอาดลูกน้อยก่อนโดยใช้แผ่นทำความสะอาด (Baby wipe) ที่มีขายตามท้องตลาด หรืออาจใช้แผ่นสำลีชุปน้ำเปล่าต้มสุก เวลาเช็ด ให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แล้วซับให้แห้ง และควรเลือกขนาดของแพมเพิสให้พอดีกับ น้ำหนักตัวลูก แพมเพิสที่เล็กเกินไปจะบีบรัดร่างกายของลูก ทำให้เกิดรอยแดงรอบขอบขาหรือรอยแดงขอบเอวได้เมื่อลูกน้อยเริ่มโตขึ้น    ควรฝึกให้เด็กรู้จักการเข้าห้องน้ำเมื่ออายุได้ 2 ขวบ เพื่อการเริ่มต้นการขับถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้สวมใส่แพมเพิสอีกต่อไป หรืออาจจะมีบ้างในช่วงกลางคืนสำหรับการเริ่มต้นฝึกหัดนั่นเองค่ะ

Post a Comment