ยิ่งเล่น ยิ่งได้เรียนรู้

ยิ่งเล่น ยิ่งได้เรียนรู้

“เอ๊ะ!! การเล่นเนี่ยนะ จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้ ?”

อ่านไม่ผิดค่ะ การเล่นที่ดีจะช่วยพัฒนาการเรื่องการเรียนรู้ได้ดีทีเดียว เพราะการที่เด็กๆจะมีพัฒนาการที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยการเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ โดยพัฒนาการของเด็กนั้นจะผ่านการเล่นเป็นสื่อกลาง ทั้งในเรื่องของการเล่นเพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเซลล์สมอง พ่อแม่ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถใช้การเล่นเพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็กๆได้

บ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่มักมองว่า การเล่นของเด็กๆเป็นเรื่องไร้สาระธรรมดาๆ ไม่ได้มีความพิเศษอะไร แต่คุณรู้หรือไม่ว่า จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ มาจากการเล่นแทบทั้งหมดทั้งสิ้น การเล่นสามารถส่งเสริม และเสริมสร้างจินตนาการเพื่อต่อยอดไปสู่พัฒนาการด้านร่างกายและสมอง ส่วนจะพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

การเล่นทำให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคม

                                        แน่นอนว่า การเล่นหรือกิจกรรมบางอย่างก็ต้องการผู้เล่น ที่เล่นร่วมกันมากกว่า 1 คน ดังนั้น เด็กๆจะต้องมีเพื่อนเล่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ให้เขาได้มีโอกาสปรับตัว ปรับนิสัย เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้ต่อไปในอนาคต

การเล่นทำให้เด็กๆมีทักษะในการใช้ภาษา

                                        การเล่นทุกอย่างจะต้องอาศัยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีการพูดจา โต้ตอบ เจรจา เช่น การเล่นขายของ เล่นพ่อแม่ลูก จับกลุ่มเล่นโยนบอล เป็นต้น ซึ่งการเล่นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาในเรื่องทักษะการใช้ภาษาของลูกได้ค่ะ         

                            การเล่นทำให้เด็กๆได้เสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง

                                        การเล่นบางอย่างจะสามารถฝึกความอดทนได้ รู้จักรอคอย เพราะเมื่อเวลาเด็กๆเติบโต เขาจะรู้กฎระเบียบและวินัยในสังคมส่วนใหญ่ และใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านนี้ได้นั้นมีหลากหลาย เช่น เล่นซ่อนหา เล่นกีฬา ที่จะต้องมีกฎกติกาเป็นตัวกำหนด

ขึ้นชื่อว่าเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ก็ย่อมชื่นชอบการเล่นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นเราในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ควรส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสเล่นได้อย่างเต็มที่และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้เด็กๆได้เล่นในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อารมณ์ และสมอง เพื่อเป็นการเติมเต็มพัฒนาการในช่วงวัยให้สมบูรณ์ในทุกด้านนั่นเองค่ะ               

Post a Comment