ภูมิแพ้คืออะไร

ภูมิแพ้คืออะไร

ภูมิแพ้คืออะไร

ภูมิแพ้ คือ การที่คนปกติทั่วไปได้รับสารบางชนิด ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่คนที่เป็นภูมิแพ้กลับมีอาการผิดปกติแสดงออกมา เนื่องจากระบบภูมิต้านทานตอบสนองไวกว่าคนทั่วไป

แสดงอาการได้หลายแบบ

ภูมิแพ้ในเด็กที่พ่อแม่ ต้องรู้

 • จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (แพ้อากาศ)
 • ตาอักเสบจากภูมิแพ้
 • หลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคหืด)
 • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง)
 • แพ้อาหาร
 • อาการแพ้รุนแรงเฉียบพลันทั่วตัว (anaphylaxis)
 • สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิต่อต้านแบบจำเพาะ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่
  • เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ปกติไม่พบในร่างกาย
  • มักมีโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน

  ตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้: ไรฝุ่น ซากแมลงสาป เกสรดอกไม้ สปอร์ของรา ยา สารเคมี รังแคสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข หรืออาหาร เช่น นม ไข่ ถั่ว แป้งสาลี อาหารทะเล

  ช่องทางที่ร่างกายจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ คือ

Post a Comment