นิสัยการกินที่ดีสร้างได้!

นิสัยการกินที่ดีสร้างได้!

นิสัยการกินที่ดีสร้างได้!

น่ารักเว่อร์! เด็กน้อยวัย 3 ขวบ ที่มีผู้ติดตามกว่า 214,000 คนบนอิน ...

ข้อแนะนำเพื่อสร้างนิสัยการกินที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก 

  1. ให้กินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และอาหารว่างไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ดื่มนมเสริมวันละ 2-3 แก้ว

  2. เตรียมอาหารที่ลูกชอบ ต้องครบ 5 หมู่ หลากหลายและได้สัดส่วนเหมาะกับวัยของลูก

  3. ให้กินผักผลไม้เป็นประจำ

  4. ให้กินอาหารรสธรรมชาติ ไม่ปรุงหวานจัด มันจัด หรือเค็มจัด

  5. ถ้าให้ลูกลองกินอาหารชนิดใหม่ อาจต้องลองซ้ำหลายสิบครั้งกว่าลูกจะยอมกิน

  6. ให้ลูกกินอาหารประจำที่เป็นเวลา และไม่ควรมีสิ่งที่มาเบนความสนใจลูก เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ

  7. สร้างบรรยากาศสบายๆ ชวนสมาชิกในบ้านกินข้าวพร้อมกัน หลีกเลี่ยงการดุ ขู่ หรือบังคับให้ลูกกิน ชมเชยเมื่อลูกทำได้ดี

  8. กำหนดเวลาในการกินอาหารแต่ละมื้อไม่เกิน 30 นาที เก็บโต๊ะอาหารเมื่อหมดเวลา ทานได้เท่าไหร่เท่านั้น

  9. ให้ลูกตักอาหารกินด้วยตัวเอง ฝึกการใช้ช้อน ใช้แก้วน้ำ อาจเลอะเทอะบ้างแต่ไม่เป็นไร

  10. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในการกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เลือกกิน ไม่กินขนมกรุบกรอบ

Post a Comment