ชวนลูกประดิษฐ์กระทง สืบสานวัฒนธรรมอันงดงามกันเถอะ

ชวนลูกประดิษฐ์กระทง สืบสานวัฒนธรรมอันงดงามกันเถอะ

ชวนลูกประดิษฐ์กระทง สืบสานวัฒนธรรมอันงดงามกันเถอะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเด็กทำกระทง

ปัจจุบัน อุปกรณ์ ประกอบเป็นกระทงแบบต่างๆ อาจซื้อหาได้ตามร้านค้าทั่วๆไป แต่โดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นโฟม ,พาสติก สิ่งที่ลอยน้ำ นำมาประกอบกันเป็นกระทงสวยงาม แต่มีผลต่อสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้
ทั้งนี้ปริมาณขยะกระทงในแต่ละปี ทั่วประเทศ มีจำนวนมากมาย กว่าล้านกระทง หากคิดเป็นน้ำหนักก็หลายพันตัน ในการสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ดีงาม ไม่ทำลายธรรมชาติ ควรเลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำที่จะไปลอย เช่น กระทงขนมปัง ควรลอยในแหล่งน้ำที่มีปลากินกระทงสาย กระทงทำจากใบตอง หยวกกล้วยเหมาะกับแหล่งน้ำที่มีระบบการจัดการที่ดี มีท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ นำไปหมักทำปุ๋ยกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ทำจากต้นกล้วย, หยวกกล้วย, ใบตอง จะเป็นกระทงที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่สุด ประการสำคัญ ไม่ควรมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย ประกอบกันเป็นกระทง ทั้งพลาสติก โฟม เพราะย่อยสลายยากจะกลายเป็นขยะในแหล่งน้ำรวมถึงเข็มหมุด เข็มกลัด ควรหลีกเลี่ยง หันไปใช้ไม้จิ้มฟัน ,วัสดุจากไม้ไผ่ดีกว่าในยุคสมัย 4.0 อาจหันมาเลือกลอยกระทงออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปลอยกระทงนอกสถานที่การลดขนาดกระทง ลดจำนวนเหลือ 1 กระทงลอยร่วมกันทั้งครอบครัว ไม่เพียงช่วยประหยัด ยังเป็นการลดจำนวนขยะในแหล่งน้ำที่ไปลอยกระทงผู้ปกครอง ควรใส่ใจ ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด หากนำกระทงไปลอยตามแหล่งน้ำ เพราะบางสถานที่อาจไม่มีการสร้างจุดลอย ที่มั่นคงแข็งแรง และเด็กๆ อาจพลัดหล่นลงน้ำ ถ้าตลิ่งมีความสูงชัน ควรเลี่ยงไปหาที่ปลอดภัย และไม่ควรปล่อยให้เล่น พลุ ดอกไม้ไฟ ตามลำพัง เนื่องจากอาจเกิดอันตราย

เทศกาลลอยกระทง หรือ งานประเพณีต่างๆในชุมชน ล้วนเป็น วัฒนธรรมที่ดีงาม ควรส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงการมีเทศกาล งานประเพณีเหล่านั้นพร้อมๆกับการเปิดโอกาส ให้เรียนรู้ สัมผัส กิจกรรมด้วยตนเอง เช่น การประดิษฐ์กระทงน้อย ตามบทเรียนที่คุณครูสอน แล้วมาฝึกหัดทำที่บ้านร่วมกับคนอื่นๆในครอบครัว แล้วนำไปลอยตามแหล่งน้ำนับเป็น งานประเพณี ที่มีความหมายในการ สานสายใยรักในครอบครัว ตามวิถี สายน้ำ สายใย สายใจอันแสนอบอุ่น ..ไปๆลอยกระทงกัน

Post a Comment