คอมพิวเตอร์ดีกับลูกอย่างไร

คอมพิวเตอร์ดีกับลูกอย่างไร

ในสมัยนี้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าทันสมัยที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้และถ้าหากวันนึงลูกเราจะต้องจับคอมพิวเตอร์เราควรจะสวนลูกเราไปในทางไหน วันนี้เรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ


ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก นับว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่อีกไม่นานจะมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเช่นเดียวกับโทรทัศน์นั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสถิติแสดงให้เห็นว่าเกือบทุกบ้านเรือนในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีคอมพิวเตอร์และปัจจุบันเราจะพบว่าเด็ก ๆ มักจะมีโอกาสได้ใช้งานและใกล้ชิดกับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์นี้มากกว่าในสมัยก่อน

ปัจจุบันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นเด็ก ๆ มีความชำนาญในการควบคุมใช้งานและจัดการกับเจ้าเครื่องมือที่ทั้งมีประโยชน์และทรงอิทธิพลขนาดนี้ แต่พ่อแม่ของเด็ก ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้และเกิดความกังวลเกี่ยวกับความสุขของลูก ๆ ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ และพ่อแม่หลาย ๆ คนถามคำถามว่า “ฉันควรอนุญาตลูก ๆ ของฉันให้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ได้เมื่อพวกเขาอายุเท่าไหร่?

มีหลาย ๆ ความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ ส่วนใหญ่มักอยู่เป็นความคิดเห็นที่ต่างกันสุดขั้ว บางคนบอกว่าผู้ปกครองไม่ควรอนุญาตให้ลูกใช้คอมพิวเตอร์แต่มีหลายคนกลับบอกว่าเด็ก ๆ ควรได้รับอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดใด ๆ ความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลับอยู่ตรงกลางความคิดเห็นต่างขั้วทั้งสอง

ผู้เขียนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์อย่างมากในการให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็ก ๆ ผู้ปกครองที่ไม่เข้มงวดกับเด็กเลยจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาให้ลูก ๆ ของพวกเขาใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้อาจกลายเป็นสิ่งสร้างความไม่ยุติธรรมกับเด็กได้หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ได้ให้คำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง ผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือยุ่งกับงานหรือธุรกิจของตนมากเกินไปมักใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งทดแทนการอยู่เป็นเพื่อนกับเด็ก ๆ (จำได้หรือไม่ว่าโทรทัศน์เข้ามามีอิทธิพลแทนที่พี่เลี้ยงเด็กอย่างไร?)

ในอีกนัยหนึ่ง ผู้ปกครองที่มีความคิดเห็นสุดขั้วในฝั่งตรงข้ามนั้นเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เป็นอันตรายต่อเด็กอย่างแท้จริง มีการให้คำแนะนำนี้โดย American Academy of Pediatrics ที่มีออกมากหลังจากได้มีการศึกษาว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั้นควร “ห้ามปรามเด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 2 ปี ในการดูโทรทัศน์และควรมีการสนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่มีการโต้ตอบเพื่อกระตุ้นการพัฒนาสมองอย่างเหมาะสม เช่น การพูดคุย การเล่น การร้องเพลง และการอ่านหนังสือด้วยกัน

การแปลความหมายคำแนะนำนี้ในทางที่ผิดทำให้พ่อแม่หลายคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์สามารถยับยั้งการพัฒนาสมองให้เป็นไปอย่างปกติได้ นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่อว่าอาจกระตุ้นให้เกิดผลกระทบในทางลบกับลูก ๆ ของพวกเขาด้วย พ่อแม่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ควรปิดหูปิดตาไม่รับรู้ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้าครอบครองโลกไปเสียแล้ว ดังนั้น ทำไมไม่พยายามที่จะค้นหาวิธีต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถสร้างประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านการศึกษาของลูก ๆ

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรจะสอนเรื่องพวกนี้ให้ลูกรู้บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้ให้ลูกก้าวทันโลก

Post a Comment