ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กวัย 6 – 12 เดือน

ของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กวัย 6 – 12 เดือน

เด็กๆในวัยนี้มีพัฒนาการที่รวดเร็ว เริ่มคันเหงือก อยากจับสิ่งของ อยากเดิน อยากรู้อยากเห็นไปซะหมด พัฒนาการของเด็กๆในวัยนี้ โดยหลักๆก็ต่อยอดมาจากพัฒนาการเริ่มแรก แบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านประสาทสัมผัส ด้านกล้ามเนื้อ ด้านการเสริมสร้างสติปัญญา โดยของเล่นที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการนั้นมีหลายแบบด้วยกันค่ะ

1.พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส

                        ของเล่นที่สามารถนำมาให้เด็กๆได้เล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านนี้ ต้องเป็นวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป อาจจะมีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน เช่น แข็ง นุ่ม หยาบ ราบเรียบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดทักษะในด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ ยางกัด ของเล่นที่เอาไว้จับ หรือกัดได้

2.พัฒนาการด้านเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

                        การพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนนี้ คือส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็ก จะต้องเป็นของเล่นที่สามารถหยิบจับ ขว้าง โยนได้ เช่น ลูกบอลลูกเล็กๆนุ่มๆ การต่อบล็อกต่างๆที่มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป มีสีสันสะดุดตา และมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ของเล่นที่ทำให้เกิดเสียง ของเล่นเขย่ามือ เป็นต้น เพื่อฝึกทักษะในการหยิบจับ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งก็คือ มือ และนิ้วมือนั่นเอง

3.พัฒนาการด้านการเสริมสร้างสติปัญญา

                        จะเป็นในส่วนของการเล่านิทานให้เด็กๆฟัง ซึ่งหนังสือนิทานควรจะมีขนาดที่ใหญ่ มีรูปภาพที่น่าสนใจ มีสีสันสดใสดึงดูด ระหว่างที่เล่านิทานก็ทำท่าทางประกอบ หรือฝึกให้เด็กๆออกเสียงตาม การนำกระจกเงามาฝึก เพื่อให้เด็กๆรู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว

Post a Comment