การเลือกของเล่นตามอายุ 18 – 24 เดือน เด็กเก่งสมวัยต้องใส่ใจกับของเล่น

การเลือกของเล่นตามอายุ 18 – 24 เดือน เด็กเก่งสมวัยต้องใส่ใจกับของเล่น

เด็กอายุ 12 – 24 เดือน

ในวัยนี้เด็กๆจะยิ่งตื่นตัวกับความรู้สึกอิสระในอากับกิริยาต่างๆที่เค้าสามารถทำได้ จากร่างกายของเค้า ทั้ง มือ เท้า ปาก ลิ้น ตา เป็นต้น แต่คุณผู้ปกครองไม่ควรละเลย ต้องคอยเตือนเค้าสม่ำเสมอว่าลิมิตอยู่ตรงไหน และที่สำคัญในการเล่นของเล่นเด็กใดๆก็ตาม ผู้ปกครองต้องคอยให้การช่วยเหลือเค้าอยู่ใกล้ๆเมื่อเค้าต้องการ

เด็กๆวัย 12 – 24 เดือนนี้ (1 ขวบ ถึง 2 ขวบ) จะสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการได้ดีที่สุดกับของเด็กแบบที่มีการก่อร้างสร้างเป็นรูปร่าง การรื้อ แยกชิ้นส่วนต่างๆ หรือของเล่นที่เป็นเรื่องราวที่เค้าพบเจอในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น

การเล่นบทบาทสมมติ: เด็กๆจะสนุกสนานไปกับของเล่นเสริมพัฒนาการที่พวกเค้าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การดื่ม อาทิเช่น ชุดแก้วน้ำชา, ชุดแก้วกาแฟ, ที่รองแก้ว, ช้อน, มีด, ส้อม ฯลฯ ซึ่งของเล่นเหล่านี้จริงๆแล้วจะถูกย่อส่วนให้เล็กลงเพื่อให้เหมาะกับสรีระร่างกายของเค้า และสิ่งที่สำคัญที่สุดของเล่นเด็กเหล่านี้ต้องปลอดภัยจากสารเคมี, สิ่งแหลมคม หรือ สิ่งที่สามารถแตกหักได้ ซึ่งของเล่นที่มีในปัจจุบันก็จะถูกออกแบบให้เป็นชุดๆ สำหรับเด็กชาย หรือ เด็กหญิง เช่น ชุดเครื่องมือช่าง, ชุดเสริมสวย เป็นต้น

Large and small blocks: การเล่นกับบล็อคแบบต่างๆของเด็กจะช่วยเสริมสร้างทักษะการหยิบจับ, การเรียง และ การต่อประกอบ หากในเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน ควรใช้บล็อคสี่เหลี่ยมที่ทำจากผ้า แต่สำหรับเด็กวัย 18 – 24 เดือน สามารถใช้ของเล่นเด็กที่ทำจากไม้ได้ เพราะเด็กวัยนี้จะไม่ค่อยนำสิ่งของเข้าปากแล้ว แต่จะเขวี้ยง/ปา แทน ดังนั้นของที่มีน้ำหนัก มีผิวสัมผัสที่แข็ง เมื่อขว้างไปแล้วจะเกิดเสียงได้ เด็กๆจะเรียนรู้การไม่ขว้างปาสิ่งของไปด้วย บล็อคอาจจะมีตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ เพื่อการเรียนรู้ลำดับตัวเลข และตัวอักษร

เครื่องดนตรีเด็กเล่น: โดยปกติแล้วเด็กๆจะชอบเสียงดนตรีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่การเตรียมของเล่นเด็กที่เป็นเครื่องดนตรีจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้จักโน้ตดนตรี และสามารถสร้างเพลง หรือ ทำนองของตนเองขึ้นมาได้ ยิ่งไปกว่านั้นการที่เด็กได้เห็นเครื่องดนตรีแบบต่างๆจะยิ่งช่วยเสริมให้เค้าปะติดปะต่อเรื่องราวของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ว่ามีความสามารถ หรือ คุณสมบัติอย่างไร

ตัวต่อ/จิ๊กซอว์: ตัวต่อ/จิ๊กซอว์ เป็นอุปกรณ์ที่ดีในของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เพราะการสอนให้เด็กๆ สร้างความสำเร็จเล็กๆด้วยตัวเอง เช่น การต่อภาพจนสำเร็จ หรือการวางวัตถุในช่องที่ถูกต้อง เด็กๆจะมีความประทับใจ และภูมิใจในสิ่งที่เค้าได้ทำสำเร็จ และจะมีความมั่นใจในการเล่นของเล่น หรือแก้ปัญหาบางอย่างที่ยากขึ้น

ลูกบอล: ให้เด็กๆได้เตะ, กลิ้ง, ทุ่ม, ปา เป็นต้น เมื่อเสริมทักษะด้านสมอง และร่างกายส่วนบนไปแล้ว การเสริมทักษะส่วนล่างก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้สมองสั่งการร่างกายได้อย่างถูกต้องตามกลไกที่เหมาะสม

กระดานวาดเขียน / ดินสอสี ที่สามารถลบได้ เช็ดล้างได้: เด็กๆในวัยนี้เริ่มใช้มือ และนิ้วได้ดี ดังนั้นเค้าอาจจะอยากวาด หรือเขียนสิ่งที่เค้าคิดไว้ออกมา ถ้าคุณไม่อยากให้ลูกเขียนเล่น หรือ วาดไปทั่วบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรเตรียมดินสอสีแบบที่ลบได้ไว้ให้เด็กๆ ตั้งแต่เนิ่นๆ ในปัจจุบันได้มีการสร้างกระดานที่เขียนแล้วสามารถลบได้หลายแบบมากมาย หากมีไว้ในบ้านจะช่วยสอนให้เด็กๆ อยู่ในที่ๆกำหนดไว้ได้ และเด็กๆจะมีวินัยในการเล่นของเล่นด้วย

Post a Comment