Thaikidsong คือศูนย์รวมการเรียนรู้สาระเด็ก เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย เรามีความตั้งใจที่จะส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มีความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรหลานมากขึ้น เข้าถึงเด็กในยุคปัจจุบัน ทราบถึงการแก้ปัญหา การเลี้ยงดูเด็กในแต่ละวัย เพื่อให้เค้าได้เติบโตมาในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้เราได้รวบรวมสาระดีๆที่มีประโยชน์ ตั้งแต่เทคนิคการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กโต การเลือกของเล่นเด็ก เพื่อความปลอดภัย และให้เด็กเล่นของเล่นยังไงให้มีประโยชน์ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกของท่าน และเรายังมี เพลงเด็ก ทั้งไทย และสากล ให้ลูกของคุณฝึกขับร้องเพลิดเพลินไปด้วยกัน พร้อมกระแสแฟชั่นเด็กที่ได้รับความเป็นนิยม แบบคูลๆ และเราขอขอบคุณอย่างยิ่ง ถ้าหากข้อมูลเนื้อหาของเรา เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมทุกท่านครับ

Kids Song

สาระดี

“ธาลัสซีเมีย” ตรวจได้ ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ ธาลัสซีเมีย คือ โรคซีดชนิดหนึ่งที่เป็นกันในครอบครัว หรือโรคทางพันธุกรรม มีการสร้างสารฮีโมโกลบิน หรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง ทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ และแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เลือดจางเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติมาจากทั้งพ่อและแม่ เป็นพาหะของโรค ต่างจากเป็นโรคอย่างไร ผู้ที่เป็นพาหะคือผู้ที่มียีนผิดปกติเพียงยีนเดียว ยีนอีกเส้นที่อยู่คู่กันนั้นปกติ สามารถถ่ายทอดยีนเส้นที่ผิดปกติ หรือเส้นที่ปกติไปให้ลูก ในขณะที่ผู้ที่เป็นโรคจะมียีนที่ผิดปกติทั้ง 2 เส้นและจะถ่ายทอดยีนผิดปกตินั้นไปให้ลูก โรคธาลัสซีเมีย
Sorry, no posts matched your criteria.
FOLLOW US #THAIKIDSSONG